NOWA TECHNOLOGIA TERMOIZOLACJI W BUDOWNICTWIE
Materiały termoizolacyjne produkowane z celulozy są znane i z powodzeniem stosowane w budownictwie europejskim od około 50 lat. Do produkcji EKOFIBRU wykorzystuje się makulaturę gazetową, z której odzyskiwane są włókna celulozowe impregnowane następnie związkami boru.

Dobre własności izolacji cieplnej uzyskuje się dzięki dużej ilości powietrza zamkniętego w warstwie (70 ÷ 80% objętości) - znajduje się ono tak wewnątrz włókien jak i w przestrzeni międzywłóknowej. Zobacz porównanie współczynnika przenikania ciepła. Do EKOFIBRU nie stosuje się paroizolacji, dzięki czemu mikroklimat w ocieplonych pomieszczeniach jest bardziej przyjazny człowiekowi, niż przy innych izolacjach otulonych folią.

EKOFIBER posiada wszystkie wymagane prawem budowlanym dokumenty dopuszczające go do stosowania w budownictwie na terenie Polski

Izolację z EKOFIBRU można wykonać przez wdmuchiwanie na sucho. EKOFIBER jest rozdrabniany i mieszany z powietrzem w agregacie, a następnie podawany wężem przesyłem powietrznym w przygotowane pustki w ścianach, stropach lub połaciach dachowych. Może być również wysypywany luzem na powierzchni stropodachu wentylowanego lub w przestrzenie w poddaszu nieużytkowym. (zobacz jak to robimy). Opisaną metodę wdmuchiwania można wykonywać izolacje bezpośrednio z samochodu w trudnodostępnych przestrzeniach odległych do 30 m w pionie i 50 m w poziomie. Przesył powietrzny materiału nie jest uciążliwy dla otoczenia nawet przy docieplaniu zamieszkałych budynków.