P.H.U. "DEKPOL" oferuje Państwu roboty budowlane w zakresie:

1. Roboty dekarsko-blacharskie papy tradycyjne i termozgrzewalne :(zobacz)
    Lemar, Werner, Polbit, Zdunbit, Wolbit, Bauder
2. Roboty konserwacyjne powłokami Emulbit, Dysperbit, lub Dacholeum
3. Docieplenie stropodachów metodą wdmuchiwania "EKOFIBER"
4. Roboty malarskie: klatek schodowych, pomieszczeń mieszkalnych, hal produkcyjnych  (zobacz)
5. Roboty ogólnobudowlane
6. Pogotowie dekarskie


Firma może przyjąć szeroki zakres robót, gdyż posiada wystarczający kapitał i dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym potrzebnym do wykonania zamówienia.

W latach 1998-2004 przeprowadziliśmy remonty dachów o łącznej powierzchni 276 000 m2, wyremontowaliśmy również kilkanaście lokali użytkowych i pomalowaliśmy około 70 klatek schodowych.

Potwierdzeniem profesjonalizmu z jakim działa moja firma mogą być referencje od firm z którymi współpracowałem